Concerten

Woensdag 22 februari 2023
Michaëlkerk in Venlo
Opluistering van de dienst op Aswoensdag, 19 uur


Zondag 19 maart 2023
Samen met het Venloos Symfonie Orkest
Limburgs Schutterij Museum in Steyl


Solo Concerten

Solo Concerten

Concerten met Orkest

Concerten met
verschillende Duo's